Dashcamgetuigen.nl
Hoe werkt het? - Dashcamgetuigen.nl

Hoe werkt het ?

Op onze site geeft u aan dat u in het bezit bent van beelden van een incident (met datum en wegdeel). Belanghebbenden kunnen op onze site kijken of er van een incident beelden worden aangeboden.

Is dit het geval kan via de site een verzoek worden ingediend om de betreffende beelden aan de belanghebbende af te staan. Vervolgens nemen wij contact op met de eigenaar van de beelden om vast te stellen of zijn/haar contactgegevens (telefoonnummer of emailadres) mogen worden doorgegeven aan de aanvrager. Is dat het geval geven wij de contactinformatie door aan de aanvrager.

Daar stopt onze bemiddeling, de aanvrager zal contact met u opnemen waarna u de beelden kunt uitwisselen. Indien u als bezitter van de beelden anoniem wilt blijven kunt u de beelden via de sitebeheerder ter beschikking stellen. Op deze manier worden uw gegevens niet bekend bij derden.

Let op! Uw anonimiteit vervalt op het moment dat van rechtswege (en uitsluitend dan) uw gegevens kenbaar moeten worden gemaakt.

Beelden worden niet opgeslagen op de site of bij de sitebeheerder.
U houdt uw beelden dus zelf in beheer. Dat scheelt heen en weer sturen van over het algemeen grotere bestanden en u weet zeker dat met uw beelden naar uw goeddunken wordt omgegaan.